vyhľadaj udalosti

Slovakia

01 januára 1993

Vznikla samostatná Slovenská republika

Otázka spolužitia Slovákov a Čechov sa  príchodom demokracie ukázala ako jedna z najhorúcejších.  Rozhoreli sa spory o  prezidenta, názov štátu, slovenský jazykový zákon. Kompromismi sa len stupňovali.  Znovu sa otvorili všetky varianty štátoprávneho riešenia:  od centralizovaného jednotného štátu cez rôzne formy federácie  až po dva samostatné štáty.  Každý sa odvolával na historickú tradíciu, príklady zo súčasnosti a účelovosť.  Politici našli východisko len  v  rozdelení  Československa.  

03 októbra 1990

3. októbra: Znovuzjednotenie Nemecka