Veľká hospodárska kríza

Crowd at New York's American Union Bank during a bank run early in the Great Depression. The Bank opened in 1917 and went out of business on June 30, 1931.
Veľká hospodárska kríza

Tržné ekonomiky sa po prvej svetovej vojne upevňovali. Škody z čias vojny sa pomaly naprávali hospodárstvo sa zotavovalo a obchod sa rýchlo rozvíjal.

Podniky boli optimistické. Ale vo viacerých kľúčových ekonomikách reálny príjem miliónov bežných občanov čoraz viac zaostával za rastom výroby a produktivity. Mnoho ľudí čoraz viac používalo požičané peniaze na kupovanie spotrebiteľských
tovarov alebo špekulovalo na burze, zatiaľ čo mnoho krajín ešte stále malo veľký zahraničný dlh.

Ceny akcií spoločností sa zrútili. Majitelia sa snažili zbaviť spoločností čo možno najrýchlejšie. Zahraničné pôžičky sa začali sťahovať, čo ďalej podporovalo chaos a zmenilo situáciu na medzinárodnú krízu. 24. október 1929 sa stal známym v histórii ako „Čierny štvrtok“ začiatok veľkého krachu Newyorskej burzy.


Watch on the website

Veľká hospodárska kríza

Scenár: Prof. Wojciech Roszkowski
Redakcia: Prof. Peer Vries