» disinformation

search events

Disinformation

Pakiet edukacyjny na temat dezinformacji w kontekście historycznym. Zapraszamy do korzystania z przewodnika, artykułów i scenariuszy lekcji.

Filmy

Publikacje

Poradnik „NIE dla dezinformacji”

Zagadnienia i scenariusze lekcji

Dezinformacja i fake news a spory interpretacyjne w historii i konflikty pamięci

Fałszerstwa historyczne w propagandzie nazistowskiej

Fałszerstwa historyczne w propagandzie komunistycznej

Negacjonizm historyczny w odniesieniu do zbrodni nazistowskich i komunistycznych

Przykłady wielkich fałszerstw w historii XX wieku

Jak historycy weryfikują informacje?

Jak dziennikarze weryfikują informacje?

Bańki informacyjne (filtrujące)

Deepfake

Amerykańskie przeciwdziałanie sowieckiej dezinformacji w latach osiemdziesiątych XX wieku

Lekcja z zimnej wojny

Mechanizmy funkcjonowania plotek i pogłosek

Twitterowa propaganda Rosji

Zmiana i kontynuacja – II wojna światowa w pamięci Rosjan i w polityce Rosji

Analiza wybranych rosyjskich portali „dokumentacyjnych”

Obraz Polski i Polaków w sowieckich filmach na przykładzie filmu „Marzenie”

Analiza tekstu Władimira Putina „Prawdziwe lekcje z 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej”

Pamięć o zbrodni w Katyniu jako przykład skutecznej walki z dezinformacją historyczną

Poradnik „NIE dla dezinformacji”

Współczesna dezinformacja

Jak działa źródło? Informacja kontekstowa jako antidotum na dezinformację i manipulację

Korzyści z uczenia się historii | Scenariusz lekcji

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

© Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, 2020.
Źródła te można pobrać i wydrukować w niezmienionej formie (podając źródło) jedynie w celach edukacyjnych i niekomercyjnych: hi-storylessons.eu