CAUTĂ EVENIMENTELE
Romania
11 iunie 1948

Naţionalizarea întreprinderilor

La 11 iunie 1948 a fost adoptată legea privind naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transport. Prin această lege a fost desfiinţată cea mai mare parte a proprietăţii private în domeniul economic. Mijloacele de producție și cele financiare au trecut în proprietatea statului sau, conform propagandei comuniste, a întregului popor. Naţionalizarea a fost desăvârşită prin alte acte normative adoptate în anii următori.

01 ianuarie 1948

Rezistenţa armată anticomunistă

05 ianuarie 1949

Activitatea României în cadrul C.A.E.R.