Evenimente -

CAUTĂ EVENIMENTELE
filtrul de la țară

Belle Époque

29 iunie 1913

Participarea României la Războiul Balcanic

Primul Război Mondial

28 iunie 1914

Asasinatul din Sarajevo

17 aprilie 1916

Participarea României la Primul Război Mondial.

08 martie 1917

Revoluția Rusă

09 aprilie 1918

Basarabia, Bucovina, Transilvania și Banatul se unesc cu România

Perioada Interbelică

28 octombrie 1920

Conferința de pace de la Paris și consecințele sale.

27 martie 1923

Desăvârșirea Marii Uniri. Constituția şi legislația internă

26 martie 1926

Alianţele României: Tratatele cu Polonia, Franța și Italia.

26 martie 1926

Alianţele României: Tratatele cu Polonia, Franța și Italia

24 octombrie 1929

24 Octombrie : debutul Marii Crize

08 iunie 1930

1919-1938. Politica internă şi cultura românească în perioada interbelică

08 iunie 1934

Evoluția relațiilor româno-sovietice

Cel de-al doilea Război Mondial

23 august 1939

Pactul Ribbentrop-Molotov şi importanţa sa

23 august 1939

23 August : Pactul Molotov-Ribbentrop încheiat de al Treilea Reich cu U.R.S.S.

17 septembrie 1939

Guvernul, tezaurul și refugiații polonezi în România

28 iunie 1940

Pierderile teritoriale ale României

22 iunie 1941

1941-1944. Al Doilea Război Mondial. România de partea Germaniei

23 august 1944

23 August 1944. Consecințele sale interne și externe

24 august 1944

24 august 1944 – 9 mai 1945. Participarea României la războiul antihitlerist, alături de Naţiunile Unite

12 septembrie 1944

Semnarea Armistiţiului între România şi Naţiunile Unite

09 octombrie 1944

Acordul de procentaj de la Moscova

Comunism

04 februarie 1945

4-11 februarie 1945. Conferinţa de la Ialta și consecințele sale

06 martie 1945

Formarea guvernului Petru Groza şi începutul comunizării României

17 iunie 1945

Iunie : Procesul celor 16

01 iunie 1947

Planul Marshall

30 decembrie 1947

Proclamarea Republicii Populare Române

01 ianuarie 1948

Rezistenţa armată anticomunistă

11 iunie 1948

Naţionalizarea întreprinderilor

05 ianuarie 1949

Activitatea României în cadrul C.A.E.R.

03 martie 1949

Colectivizarea agriculturii

14 mai 1955

14 mai. Înființarea Pactului de la Varșovia

14 mai 1955

România și Tratatul de la Varșovia

28 iunie 1956

28 iunie. Iunie la Poznań ( Iunie ’56 ). 1956

23 octombrie 1956

România și Revoluția Ungară

22 martie 1965

Politica internă a României în timpul regimului Nicolae Ceauşescu

03 mai 1966

Ceremonia festivă cu ocazia aniversării milenare a creștinării Poloniei

01 ianuarie 1968

Apogeul revoluției sexuale în Vest și sfârșitul ”Primăverii de la Praga”

08 martie 1968

Evenimentele din martie 1968

20 august 1968

Atitudinea României faţă de „Primăvara de la Praga”

14 decembrie 1970

1970 : protestele din decembrie de pe coastă (decembrie ’70)

25 iunie 1976

1976 : muncitorii în grevă în Radom și Ursus ( iunie ’76)

16 octombrie 1978

16 octombrie 1978 : cardinalul Karol Wojtyła devine Papă sub numele de Ioan Paul al II-lea

16 octombrie 1978

Pontificatul lui Ioan Paul al II-lea

31 august 1980

August 1980 : Înființarea Sindicatului Independent Autocefal ”Solidaritatea”

13 decembrie 1981

13 decembrie 1981 : Impunerea Legii Marțiale

Transformare

04 iunie 1989

1989-1991 : căderea comunismului în Polonia

01 octombrie 1989

Prăbușirea regimurilor comuniste în Europa Centrală și de Est

26 decembrie 1991

Destrămarea U.R.S.S. și reunificarea Germaniei

12 martie 1999

Expansiunea NATO

12 martie 1999

12 martie 1999 : Polonia, Republica Cehă și Ungaria devin membre NATO