vyhľadaj udalosti
Disinformation

Americký boj proti sovietskym dezinformáciám v 80. rokoch

V 80. rokoch 20. storočia čelila Amerika prezidenta Reagana záplave sovietskych dezinformácií vrátane ohováračského tvrdenia, že AIDS je americká biologická zbraň, ktorá sa nepodarila. Keďže išlo o hrozbu pre jej reputáciu, americké orgány na ňu reagovali dôsledným sledovaním a kontrasprávami. Avšak ako najlepšia reakcia sa ukázala byť tá na pôde diplomacie. Americkí diplomati presvedčili Sovietsky zväz, že jeho záujmom najlepšie poslúži zabezpečenie integrity informácií a vzájomne výhodných vzťahov s USA, a kríza pominula.

Mechanizmy šírenia fám

Zmena a kontinuita: Druhá svetová vojna v pamäti Rusov a v ruskej politike