vyhľadaj udalosti
Disinformation

Historické podvody v nacistickej propagande

Aby získal moc, Hitler klamal o minulosti. Nebolo to ťažké, pretože stačilo nadviazať na už existujúce falzifikáty a premeniť ich na propagandistické zbrane hromadného ničenia.

Dezinformácie a falošné správy verzus interpretačné spory v histórii a konflikty pamäti

Historické omyly v komunistickej propagande