vyhľadaj udalosti
Disinformation

Príklady veľkých falzifikátov v dejinách 20. storočia

Keď veľa ľudí pevne verí v nepravdu, podvod začne žiť vlastným životom a existuje reálne nebezpečenstvo, že zmení nielen spôsob, akým sa vníma minulosť, ale aj budúcnosť.

Historický negativizmus vo vzťahu k nacistickým a ku komunistickým zločinom

Ako historici overujú informácie