vyhľadaj udalosti
Germany
11 januára 1923

11. januára: Začiatok okupácie Porúria

Keď sa Nemecko oneskorí so splácaním vojnových reparácií, obsadia francúzske a belgické vojská priemyselnú oblasť okolo rieky Rýn a Rúr. Vláda v Berlíne vyzve tamojšie obyvateľstvo k pasívnemu odporu voči tomuto ponižujúcemu činu. Vyplácanie náhradného platu štrajkujúcim pracovníkom však rýchlo vyprázdni štátnu pokladnicu. Výsledkom je hyperinflácia, ktorá je v nemeckej kolektívnej pamäti dodnes pociťovaná ako traumatická skúsenosť, a sabotáže pravicových dobrovoľníckych oddielov.

22 januára 1922

Jún: prvý návrh na autonómiu Slovenska

09 novembra 1923

9. novembra Neúspešný puč Adolfa Hitlera