vyhľadaj udalosti
Germany
15 septembra 1935

15. septembra Ríšsky snem prijíma Norimberské zákony

Dva roky po Hitlerovom prevzatí moci je v krajine už etablovaný vodcovský princíp a znemožnená demokratická opozícia. Na zasadnutí ríšskeho snemu sú prijaté Norimberské zákony. Ich cieľom bolo ponížiť židovských občanov Nemecka a vylúčiť ich z ich zo spoločenského života v Ríši. Podľa zákonov sa napr. nemohli Nemci židovského pôvodu sobášiť s Nemcami nežidovského pôvodu a ani s nimi mať pohlavný styk. Norimberské zákony sa neskôr stali základom pre ďalšie prenasledovanie európskych Židov.

30 januára 1933

30. januára Prezident Paul von Hindenburg vymenuje Adolfa Hitlera za ríšskeho kancelára

30 mája 1936

Máj: prvý kongres slovenských spisovateľov