vyhľadaj udalosti

Slovakia

21 augusta 1968

21. august: invázia vojsk štátov Varšavskej zmluvy

Ozbrojená intervencia za ukončenie  procesu československých  reforiem bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od skončenia vojny. Zastavila demokratizačný proces a vytvorila podmienky,  aby jeho odporcovia  mohli  začať likvidovať jeho výsledky. Aj pre Slovensko sa začalo obdobie  tzv. normalizácie a sformovala sa staronová mocenská elita.   Normalizácia zdeformovala aj  výsledky, ktoré dosiahlo v období pred intervenciou v emancipačnom hnutí. 

08 marca 1968

1968

27 októbra 1968

27.október: zákon o federalizácii Československa