vyhľadaj udalosti
Germany
29 septembra 1938

29. septembra Podpis Mníchovskej dohody

Víťazné mocnosti prvej svetovej vojny nie sú ešte pripravené na boj za slobodu a spravodlivosť. Po anšluse Rakúska v marci však chce Hitler pod hrozbou použitia násilia a pod heslom „Domov do Ríše“ získať aj československé Sudety, ktoré sú obývané prevažne po nemecky hovoriacim obyvateľstvom. V Mníchove sa Anglicko, Francúzsko, Taliansko a Nemecko dohodnú na odstúpení tohto územia. ČSR sa musí podriadiť ich rozhodnutiu. Západní politici naivne veria, že tým zaistili „mier pre našu dobu“.

30 mája 1936

Máj: prvý kongres slovenských spisovateľov

06 októbra 1938

6. október: vyhlásenie autonómie Slovenska