vyhľadaj udalosti

Slovakia

06 októbra 1938

6. október: vyhlásenie autonómie Slovenska

Politici HSĽS využili vákuum, v ktorom sa ocitlo Československo po mníchovskom diktáte a na stretnutí v Žiline znovu nastolili  požiadavky na autonómiu Slovenska. Pri novom medzinárodnom  otváraní otázok práva národov na sebaurčenie do úvahy prichádzala aj otázka autonómie Slovenska v rámci Maďarska alebo samostatný slovenský štát, obe koncepcie však  odmietli.  Návrh HSĽS akceptovali aj pravicové slovenské strany.  Československý parlament ho prijal v novembri,   ČSR sa zmenila na trojfederáciu.  

29 septembra 1938

29. septembra Podpis Mníchovskej dohody

08 novembra 1938

8. – 10. novembra Organizované pogromy proti židovskému obyvateľstvu