1956

Az egyetemisták által szervezett békés tüntetéshez csatlakozó több százezres tömeg egy része a Rádió épületénél kísérelte meg nyilvánosságra hozni a követeléseit, ahol kitört a fegyveres harc. A beavatkozó szovjet egységeket fegyveres ellenállás fogadta. A forradalom országos méreteket öltött, s a sztálinista pártállam rövid időn belül összeomlott. A társadalmi nyomásnak engedve Nagy Imre nemzeti kormánya bejelentette a többpártrendszer visszaállítását és a szovjet csapatok kivonását.

A Szovjetunió veszélyesnek ítélte a magyarországi fejleményeket a keleti blokk stabilitására nézve. A nemzetközi politikai helyzetet felforgató hidegháborús konfliktus, a szuezi válság kirobbanása után a Szovjetunió katonai erővel leverte a magyar forradalmat. Az USA nem vállalta az atomháború kockázatát. Kádár János Moszkvában kinevezett ellenkormánya ellenforradalomként tálalta az eseményeket, és véres megtorlásba kezdett. A forradalom miniszterelnökét, Nagy Imrét kivégezték.


View and download photos

During the Soviet invasion of Czechoslovakia, Czechoslovaks carry their national flag past a burning tank in Prague (1968). fot. WikiMedia