Jak stworzyć film oparty na wolnych licencjach?

Jak stworzyć film oparty na wolnych licencjach?

Nauka korzystania z otwartych źródeł jest ważna, ponieważ umożliwia uczniom samodzielną weryfikację informacji i rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, niezbędnych w poruszaniu się w świecie pełnym dezinformacji i uprzedzeń.


Watch on the website

Jak stworzyć film oparty na wolnych licencjach?

Scenariusz: Aleksandra Czetwertyńska
Redakcja: Hanna Buchner, prof. Jan Rydel
Animacja: Rzeczyobrazkowe