Ako vytvoriť film na základe otvorených zdrojov?

Ako vytvoriť film na základe otvorených zdrojov?

Učenie sa z otvorených zdrojov je dôležité, pretože umožňuje študentom nezávisle overovať informácie a rozvíjať zručnosti kritického myslenia, ktoré sú nevyhnutné pri navigácii v krajine plnej dezinformácií a predsudkov.


Watch on the website

Ako vytvoriť film na základe otvorených zdrojov?

Scenár: Aleksandra Czetwertyńska
Redakcia: Hanna Buchner, prof. Jan Rydel
Animácia: Rzeczyobrazkowe