vyhľadaj udalosti
Slovakia
25 marca 1942

25. marca: začiatok holokaustu pre slovenských Židov

Od r. 1939 sa začali na Slovensku prijímať zákony, ktoré rôznym spôsobom obmedzovali Židov.  R.1941 vláda vydala  Židovský kódex vytvorený podľa norimberských zákonov.  V marci 1942 začali  prvé deportácie židovského obyvateľstva, zastavili sa však v októbri pre  odpor  rôznych kruhov obyvateľstva.  K novej vlne  došlo po príchode nemeckej armády na Slovensko (1944),  keď   nemecké vojenské a bezpečnostné zložky získali  hlavné slovo v „definitívnom riešení“ židovskej otázky na Slovensku.

20 januára 1942

20. januára: Konferencia vo Wannsee

02 júla 1942

2.júl: vznik Slovenskej akadémie vied