vyhľadaj udalosti
Germany
30 januára 1933

30. januára Prezident Paul von Hindenburg vymenuje Adolfa Hitlera za ríšskeho kancelára

Paul von Hindenburg vymenuje Adolfa Hitlera za kancelára vlády tvorenej NSDAP a Nemeckou nacionálnou ľudovou stranou (DNVP). NSDAP je najsilnejšou stranou v ríšskom sneme, avšak nato, aby mohla zostaviť vládu, potrebuje koaličného partnera. Požiar budovy snemu vo februári 1933 Hitler využíva nato, aby presadil početné zákony smerujúce k odstráneniu demokracie a nastoleniu diktatúry. Po Hindenburgovej smrti v roku 1934 preberá Hitler aj jeho úrad a používa titul „vodca a ríšsky kancelár“.

25 júna 1932

Jún 1932: Zjazd mladej generácie Slovenska

15 septembra 1935

15. septembra Ríšsky snem prijíma Norimberské zákony