vyhľadaj udalosti
Slovakia
05 apríla 1945

Prvý vládny program obnoveného Československa

Prvý vládny program obnovujúceho sa  československého štátu stanovoval úlohy vlády  v závere vojny.  Zároveň však  potvrdil zásady, ktoré sa stali piliermi systému tzv.  ľudovej demokracie - v skutočnosti prechodu k novému totalitnému režimu. Program bol výsledkom kompromisov medzi predstaviteľmi londýnskeho a moskovského centra zahraničného odboja a šikovnej stratégie silnejúcich slovenských a českých  komunistov podporovaných Moskvou. To znehodnotilo aj deklarovanú slovensko-českú  rovnoprávnosť.   

29 augusta 1944

Vypuknutie slovenského povstania

07 mája 1945

7./8. mája: Kapitulácia nemeckého Wehrmachtu