vyhľadaj udalosti
Germany
07 októbra 1949

7. október: Vznik Nemeckej demokratickej republiky

Vznik Nemeckej demokratickej republiky (DDR) na území sovietskej okupačnej zóny znamenal definitívne rozdelenie Nemecka. Po vzore stalinizmu je tu zavedená socialistická diktatúra jednej strany. Ústredným princípom ekonomického života sa stáva plánované hospodárstvo. Začína sa vyvlastňovanie pozemkov, priemyselné podniky sú „verejným majetkom“. Demokratická opozícia či sloboda prejavu tu nemajú miesto. Pre obyvateľov Východného Nemecka je to prechod z jedného totalitného režimu do ďalšieho.

24 mája 1949

24. mája: Vyhlásenie Ústavy Nemeckej spolkovej republiky

15 januára 1951

Proces s katolíckymi biskupmi