Rewolucja rosyjska 1905 r.

Ilya Repin , Demonstration on October 17, 1905


Rewolucja rosyjska 1905 r.

Rewolucja rosyjska 1905 r. była falą masowych niepokojów politycznych i społecznych, która rozprzestrzeniła się na rozległych obszarach Imperium Rosyjskiego, obejmując strajki robotnicze, niepokoje chłopskie i bunty wojskowe. Rewolucja ta doprowadziła do znaczących ustępstw ze strony cara Mikołaja II, w tym do utworzenia Dumy, wybieralnego organu ustawodawczego.


View and download photos