search events
International
01 czerwca 1947

Plan Marshalla

W czerwcu 1947 roku amerykański sekretarz stanu George Marshall zarysował swój plan odbudowy europejskiej gospodarki. Pomoc miała być udzielana m.in. w postaci żywności, dotacji na zakup sprzętu, na poprawę systemów transportowych, czy inwestycje. Propozycja przyjęta w kwietniu 1948 roku znana była jako plan Marshalla lub Program Odbudowy Europy. Administracja amerykańska dążyła do zapewnienia ożywienia gospodarczego i stabilizacji politycznej w Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech, stojących po II wojnie światowej w obliczu trudności finansowych.

Plan Marshalla

Scenariusz prof. Wojciech Roszkowski, redakcja prof. Peer Vries, dr Nathan Marcus

17 czerwca 1945

Czerwiec: proces szesnastu

14 maja 1955

14 maja: Powstanie Układu Warszawskiego