vyhľadaj udalosti
Disinformation

Analýza článku Vladimíra Putina „Skutočné ponaučenia zo 75. výročia druhej svetovej vojny“

V júni 2020 napísal ruský prezident Vladimir Putin do amerického časopisu The National Interest dlhý článok o „skutočných ponaučeniach zo 75. výročia druhej svetovej vojny“. V článku sa okrem iného snažil poukázať na to, že západní historici a novinári pravidelne odmietajú rozhodujúcu úlohu Červenej armády pri porážke Hitlera a vinu za pakt s Hitlerom, ktorý viedol k rozdeleniu Poľska, pripisujú Sovietskemu zväzu. Putin tvrdí, že za vypuknutie vojny v roku 1939 môže Poľsko, a obviňuje Britániu a Francúzsko z „mníchovskej zrady“ Čechov a neskoršieho opustenia Poľska, ktorému by sa zabránilo spoluprácou so Sovietskym zväzom. V nasledujúcom texte sa tieto tvrdenia skúmajú, aby sa ukázalo, že v mnohých ohľadoch nie sú „skutočným ponaučením“, ale skreslením reality.

Zmena a kontinuita: Druhá svetová vojna v pamäti Rusov a v ruskej politike

Ruská propaganda na Twitteri