search events
Disinformation

Analiza tekstu Władimira Putina „Prawdziwe lekcje z 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej”

W czerwcu 2020 roku prezydent Rosji Władimir Putin napisał długi artykuł na temat „Prawdziwych lekcji z 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej” opublikowany w amerykańskim czasopiśmie „The National Interest”. W artykule tym starał się pokazać m.in., że zachodni historycy i dziennikarze zwyczajowo lekceważą decydującą rolę, jaką Armia Czerwona odegrała w pokonaniu Hitlera, i obarczają Związek Sowiecki winą za pakt z Hitlerem, który doprowadził do podziału Polski. Putin twierdzi, że w 1939 roku wojna wybuchła z winy Polski, oraz zarzuca Wielkiej Brytanii i Francji „monachijską zdradę” Czechów i późniejsze porzucenie Polski, czego można było uniknąć, gdyby współpracowały one z ZSRS. W dalszej części niniejszego tekstu przedmiotowe twierdzenia zostały poddane analizie w celu wykazania, że pod wieloma względami nie są one żadnymi „prawdziwymi lekcjami”, lecz wypaczeniem rzeczywistości.

Obraz Polski i Polaków w sowieckich filmach na przykładzie filmu "Marzenie"

Pamięć o zbrodni w Katyniu jako przykład skutecznej walki z dezinformacją historyczną