szukaj wydarzeń

Materiały dla nauczycieli

Zapoznaj się z naszą kolekcją materiałów dydaktycznych!
Zostały stworzone dla wszystkich, którzy chcą pomóc swoim uczniom zrozumieć złożone zagadnienia leżące u podstaw dwudziestowiecznej historii i pamięci Europy. Składają się na nią filmy, artykuły i infografiki. Pomagają one wyjaśnić, zorganizować i wyznaczyć priorytety w nauce historii.

Animacje

Wielki Kryzys 1929

Wybuch Pierwszej Wojny Światowej

Rewolucja rosyjska

Rok 1968

Plan Marshalla

Inne

Konferencja jałtańska