» Materiały

szukaj wydarzeń

Materiały dla nauczycieli

Zapoznaj się z naszą kolekcją materiałów dydaktycznych!
Zostały stworzone dla wszystkich, którzy chcą pomóc swoim uczniom zrozumieć złożone zagadnienia leżące u podstaw dwudziestowiecznej historii i pamięci Europy. Składają się na nią filmy, artykuły i infografiki. Pomagają one wyjaśnić, zorganizować i wyznaczyć priorytety w nauce historii.

animacje

Infografiki

1939

23 sierpnia: Pakt Ribbentrop-Mołotow

1943

Powstanie w Warszawskim Getcie

1943

Konferencja w Teheranie

1944

Powstanie Warszawskie

1944

Dwa Powstania – infografika łączona

1945

Konferencja w Jałcie

1945

Konferencja w Poczdamie

1947

Zimna wojna