» Sources

search events

Sources for teachers

Zapoznaj się z naszą kolekcją materiałów dydaktycznych na temat historii XX wieku

Animacje

Hołodomor

Hołodomor jako przykład dezinformacji | Plan lekcji

Hołodomor jako przykład dezinformacji | Zestaw źródeł

Pamiętając Hołodomor | Esej

Pamiętając Hołodomor | Prezentacja

Infografiki

23 sierpnia: Pakt Ribbentrop-Mołotow

Powstanie w Warszawskim Getcie

Konferencja w Teheranie

Powstanie Warszawskie

Dwa Powstania – infografika łączona

Konferencja w Jałcie

Konferencja w Poczdamie

Zimna wojna

Scenariusze zajęć

Upamiętnianie ofiar Zagłady – przewodnik dla nauczyciela

Formy pomocy Żydom w czasie Zagłady

Los dziecka żydowskiego w czasie Holokaustu