» Materiały

szukaj wydarzeń

Materiały dla nauczycieli

Zapoznaj się z naszą kolekcją materiałów dydaktycznych na temat historii XX wieku

Animacje

Filmy

Infografiki

1939

23 sierpnia: Pakt Ribbentrop-Mołotow

1943

Powstanie w Warszawskim Getcie

1943

Konferencja w Teheranie

1944

Powstanie Warszawskie

1944

Dwa Powstania – infografika łączona

1945

Konferencja w Jałcie

1945

Konferencja w Poczdamie

1947

Zimna wojna

Scenariusze zajęć

Upamiętnianie ofiar Zagłady – przewodnik dla nauczyciela

Formy pomocy Żydom w czasie Zagłady

Los dziecka żydowskiego w czasie Holokaustu