vyhľadaj udalosti
Disinformation

Čo spôsobuje dokument? Kontextové informácie ako protilátka proti dezinformáciám a manipulácii

Dokumenty akéhokoľvek typu (písomné, vizuálne, audiovizuálne atď.) sú dôležitým zdrojom pochopenia minulej a súčasnej reality. Nikdy však doslova neodrážajú takúto realitu, ale vždy sú tendenčné: ich autor vytvára dokument z určitého hľadiska (rodového, sociálno-ekonomického, kultúrneho alebo politického) pre určitú cieľovú skupinu s určitým zámerom. Dokument teda nielen niečo hovorí, ale chce aj určitým spôsobom – ktorý sa v dokumente nedá doslovne nájsť – pôsobiť. Na správnu analýzu, interpretáciu a pochopenie dokumentu sú nevyhnutné informácie o kontexte jeho vzniku a autorovi. Skutočný dokument môže inak viesť k dezinformáciám alebo dokonca k manipulácii.

Deepfake

Mechanizmy šírenia fám