vyhľadaj udalosti
International
01 júna 1947

Marshallov plán

V júni 1947 predstavil George Marshall, štátny tajomník USA, svoj plán rekonštrukcie európskeho hospodárstva. Pomoc mala byť poskytnutá vo forme potravín, grantov na nákup vybavenia, zlepšenia dopravných systémov, investícií a pod. Návrh bol prijatý v apríli 1948 a je známy ako Marshallov plán alebo oficiálne Plán európskej obnovy. Vláda USA si želala hospodársku a politickú stabilizáciu Európy, vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska a Talianska, ktoré po skončení druhej svetovej vojny čelili vážnym finančným problémom.

Marshallov plán

Scenár: prof. Wojciech Roszkowski,
Redakcia: prof. Peer Vries, Nathan Marcus,PhD

01 októbra 1946

1. októbra: Vyhlásenie rozsudkov Norimberského procesu s vojnovými zločincami

25 februára 1948

Februárový prevrat