Martin Luther King, Jr. at Chicago Freedom Movement Rally, July 10, 1966

Chicago Urban League Records, University of Illinois at Chicago Library
1968

Dôsledkom rastúcej prosperity Západu v 60. rokoch 20. storočia boli rozsiahle spoločenské zmeny. Na univerzitách študovalo stále viac a viac mladých ľudí, ktorí popri štúdiu často pracovali a stali sa nezávislí od rodičov. Rastúca rola vizuálnych médií, najmä televízie, urýchlila tempo zmeny. Zmenil sa spôsob obliekania aj životný štýl. Vynález antikoncepčných piluliek sa ukázal byť rozhodujúcim momentom, ktorý naštartoval sexuálnu revolúciu.

V tom istom čase sa v USA zintenzívnili protesty proti diskriminácii Afroameričanov. Napriek tomu, že organizátori sa snažili zabezpečiť mierumilovnosť demonštrácií, v máji 1963 sa skončili krviprelievaním. V snahe zabrániť revolúcii černochov prezident John F. Kennedy predložil Kongresu návrh zákona o občianskych právach. 28. augusta 1963 sa konal Pochod na Washington za prácu a slobodu, na ktorom predniesol reverend Martin Luther King svoj pamätný prejav, v ktorom obhajoval rovnosť práv všetkých obyvateľov USA. Kennedyho reformné plány náhle ukončila jeho vražda v novembri 1963 v Dallase.

O rok neskôr Kennedyho nástupca Lyndon B. Johnson presadil v Kongrese zákon o občianskych právach, ktorý garantoval všetkým obyvateľom rovnaký prístup k verejným inštitúciám a zakázal diskrimináciu zamestnancov na základe farby pleti. Rasové násilnosti však pokračovali a vyvrcholili vraždou Martina Luthera Kinga v apríli 1968. Nasadenie americkej armády vo Vietname čelilo ešte výraznejšej kritike verejnosti. V máji 1970 USA otriasli udalosti na Kentskej štátnej univerzite, kde Národná garda pri streľbe do davu
protestujúcich zabila štyroch študentov. Revolúcia hnutia hippies je pozoruhodným príkladom generačného protestu.

 

Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlých slov a skutkov zlých ľudí, ale tiež strašné mlčanie dobrých.

Martin Luther King

Ozbrojená intervencia za ukončenie  procesu československých  reforiem bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od skončenia vojny. Zastavila demokratizačný proces a vytvorila podmienky,  aby jeho odporcovia  mohli  začať likvidovať jeho výsledky. Aj pre Slovensko sa začalo obdobie  tzv. normalizácie a sformovala sa staronová mocenská elita.   Normalizácia zdeformovala aj  výsledky, ktoré dosiahlo v období pred intervenciou v emancipačnom hnutí.


Watch on the website

1968

Scenár: prof. Wojciech Roszkowski, Redakcia: prof. Jan Rydel, Oldřich Tůma, PhD