Ruská revolúcia 1917

Boris Mikhailovich Kustodiev - The Bolshevik,1920
Oil on canvas. 101 x 140.5 cm
State Tretyakov Gallery Photo © State Tretyakov Gallery
Ruská revolúcia 1917

8. marca 1917 v Petrohrade (pôvodne Sankt Peterburg) vypukli nepokoje.
Továrenskí robotníci sa vybrali do ulíc, kde požadovali lepšie platy a protestovali
proti cárovi, ktorý sa v tom čase zdržiaval na fronte. Cár veril, že armáda dokáže
tieto nepokoje udržať pod kontrolou, ale niektorí vojaci odmietli vykonať jeho
rozkazy


Watch on the website

Ruská revolúcia

Scenár: prof. Wojciech Roszkowski, prof. Andrzej Nowak;
Redakcia: Nathan Marcus, PhD

View and download photos