Okres międzywojenny (1918-1939) to czas intensywnych zmian społecznych, politycznych i kulturalnych, które znalazły swoje odbicie w sztuce. Po traumatycznych doświadczeniach I wojny światowej, artyści zaczęli eksperymentować z nowymi formami wyrazu, odchodząc od tradycyjnych stylów i szukając nowych sposobów komunikacji. Był to czas narodzin wielu awangardowych ruchów artystycznych, takich jak surrealizm, dadaizm, ekspresjonizm czy Bauhaus, które wpłynęły na malarstwo, rzeźbę, architekturę, literaturę i design.