Súčasné dezinformácie

Súčasné dezinformácie

Súčasné internetové technológie úplne zmenili informačný ekosystém, ktorý je čoraz viac poháňaný digitálnymi platformami, algoritmami, veľkými dátami, strojovým učením a dokonca umelou inteligenciou. Tento nový ekosystém vytvoril nielen obrovské možnosti demokratizácie, pokiaľ ide o tvorbu, prístup a zdieľanie obsahu, ale aj živnú pôdu pre vznik dezinformácií 2.0. Ide o nový typ dezinformácie, ktorý využíva naše staré kognitívne skratky a predsudky pri práci s informáciami, ale zároveň prichádza s novými formátmi, nástrojmi a dominantnými postupmi.


Watch on the website

Memory Wars | Facebook (video v angličtine)