Súčasné dezinformácie

'Fate has ordained that the men who went to the Moon to explore in peace will stay
on the Moon to rest in peace,' says President Nixon in a fake film, referring to the
astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins. The MIT experts prepared recording combining
NASA's footage with Nixon's fake speech.
Súčasné dezinformácie

Súčasné internetové technológie úplne zmenili informačný ekosystém, ktorý je čoraz viac poháňaný digitálnymi platformami, algoritmami, veľkými dátami, strojovým učením a dokonca umelou inteligenciou. Tento nový ekosystém vytvoril nielen obrovské možnosti demokratizácie, pokiaľ ide o tvorbu, prístup a zdieľanie obsahu, ale aj živnú pôdu pre vznik dezinformácií 2.0. Ide o nový typ dezinformácie, ktorý využíva naše staré kognitívne skratky a predsudky pri práci s informáciami, ale zároveň prichádza s novými formátmi, nástrojmi a dominantnými postupmi.


Watch on the website

Memory Wars | Facebook (video v angličtine)