search events
International
16 października 1978

Jan Paweł II papieżem

II Sobór Watykański przyniósł erozję Kościoła katolickiego w Europie, ale także jego ożywienie na pozostałych kontynentach. Wybór Jana Pawła II na Stolicę Apostolską w październiku 1978 r. zapoczątkował nową misje ewangelizacyjną Kościoła w świecie, a sam papież, który odwiedził ponad 100 państw świata, przyczynił się do wielu przemian społecznych i politycznych, w tym także do osłabienia imperium sowieckiego.

16 października 1978

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża

31 sierpnia 1980

Sierpień: Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”