search events
Poland
01 kwietnia 1924

Reforma skarbowo-walutowa Grabskiego

Po 123 latach zaborów polska gospodarka była zacofana i wyniszczona wojnami. W kolejnych latach przeprowadzono szereg reform, w tym kluczową reformę skarbowo-walutową Władysława Grabskiego, która zapobiegła hiperinflacji. Nową walutą został złoty polski. W 1926 r. przystąpiono do budowy polskiego portu nad Bałtykiem – Gdyni. Po zwalczeniu skutków kryzysu z końca lat 30. rozpoczęto także budowę Centralnego Ośrodka Przemysłowego (COP), obejmującego liczne zakłady.

17 marca 1921

Konstytucja marcowa

03 listopada 1924

Literacka Nagroda Nobla dla Władysława Reymonta