search events
Poland
01 lutego 1939

Walki Polaków na frontach II wojny światowej

W latach II wojny światowej na frontach działały tysiące Polaków, którzy jako ochotnicy zaciągali się do polskich formacji wojskowych. Brali oni udział w obronie Francji, lotniczej bitwie o Anglię, walkach o Tobruk oraz – na froncie włoskim – w zwycięskiej, bardzo ciężkiej walce o wzgórze i klasztor Monte Cassino. Polską formację powołał także ZSRR. Skierowano ją na front m.in. na etapie bitwy pod Lenino, a potem marszu na Berlin.

24 października 1929

24 października: początek Wielkiego Kryzysu Gospodarczego

23 sierpnia 1939

23 sierpnia: Pakt Ribbentrop-Mołotow zawarty przez III Rzeszę i ZSRR