search events
Biographies
International
15 wrz 1986–18 cze 1962

Aleksiej Inokientiewicz Antonow

Aleksei_Antonov_3

©
Radziecki dowódca wojskowy, generał armii, szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, szef Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego.

Antonow ukończył w 1921 r. Akademię Wojskową i wstąpił do Armii Czerwonej. W 1941 roku został szefem sztabu sowieckiego Frontu Południowo-Zachodniego i Frontu Południowego, a od 1945 był formalnym przywódcą sowieckiego Sztabu Generalnego. Mimo kluczowej roli w ostatecznym zwycięstwie Armii Czerwonej nad Niemcami, nigdy nie został mianowany marszałkiem Związku Radzieckiego. Antonow był obecny na konferencjach w Moskwie, Jałcie i Poczdamie. Na konferencji w Jałcie referował sytuację militarną w Europie i nalegał na zwiększenie intensywności alianckich bombardowań na niemieckie linie komunikacyjne. Po wojnie Antonow został głównodowodzącym Zakaukaziańskiego Okręgu Wojskowego. W 1955 r. został Szefem Sztabu Sił Połączonych Układu Warszawskiego (sojusz polityczny i wojskowy państw komunistycznych w odpowiedzi na powstanie NATO). Stanowisko to piastował do śmierci w 1962 r.

1980–1986

Wiaczesław Mołotow