search events
Disinformation

Współczesna dezinformacja

Współczesne technologie internetowe całkowicie zmieniły ekosystem informacyjny, który jest w coraz większym stopniu napędzany przez platformy cyfrowe, algorytmy, duże zbiory danych (big data), uczenie maszynowe, a nawet sztuczną inteligencję. Ten nowy ekosystem stworzył nie tylko ogromne możliwości demokratyzacji w zakresie produkcji treści, dostępu do nich i dzielenia się nimi, lecz także podatny grunt dla pojawienia się dezinformacji 2.0. Jest to nowy rodzaj dezinformacji, który, wykorzystując nasze stare skróty poznawcze i uprzedzenia w radzeniu sobie z informacjami, wymyśla nowe formaty, narzędzia i dominujące praktyki.

Poradnik "NIE dla dezinformacji"

Jak działa źródło? Informacja kontekstowa jako antidotum na dezinformację i manipulację