search events
Poland
16 października 1978

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża

W październiku 1978 r., ku zaskoczeniu władz komunistycznych, papieżem został zasłużony w walce o prawo do wolności sumienia polski kardynał Karol Wojtyła. Przyjął imię Jan Paweł II i od razu zdecydował, że chce jak najszybciej odwiedzić rodaków. Krajowe władze po długich negocjacjach wyraziły zgodę, nie spodziewając się, jak wiele nadziei i entuzjazmu wzbudzi wizyta papieża. Zarówno wierzący, jak i niewierzący wiedzieli, że najwyższy urząd w Kościele objął polski patriota, zdeklarowany demokrata.

25 czerwca 1976

Strajki w Radomiu i Ursusie (Czerwiec’76)

16 października 1978

Jan Paweł II papieżem