search events
Poland
01 maja 1926

Przewrót majowy

Pierwsze lata II Rzeczypospolitej były bardzo trudne. Odrodzone po 123 latach niewoli państwo miało problemy społeczne, gospodarcze i polityczne, nieustannie też zagrażali mu sąsiedzi. Słabość rządów parlamentarnych doprowadziła w 1926 r. do przewrotu politycznego, zwanego zamachem majowym. Było to zbrojne wystąpienie Józefa Piłsudskiego i wiernego mu wojska przeciwko władzy prezydenta. Po 3 dniach walk Stanisław Wojciechowski ustąpił, a na jego miejsce wybrano Ignacego Mościckiego. Nastał czas rządów sanacji, czyli obozu politycznego mającego uzdrowić polską politykę i gospodarkę.

01 lutego 1926

Budowa portu w Gdyni

24 października 1929

24 października: początek Wielkiego Kryzysu Gospodarczego