search events
Disinformation

Korzyści z uczenia się historii | Scenariusz lekcji

Dzięki udziałowi w lekcji uczniowie i uczennice zrozumieją znaczenie weryfikacji informacji historycznych oraz zdobędą wiedzę na temat metod stosowanych przez historyków.
Słowa kluczowe:
historia, informacje, źródła, indoktrynacja polityczna, procesy pokazowe, weryfikacja faktów

Historie o wojnie pamięci: Twitter