search events
Disinformation

Fałszerstwa historyczne w propagandzie komunistycznej

„Kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość” – pisał George Orwell w Roku 1984, powieści ukazującej naturę totalitaryzmu. Kontrola nad pamięcią zbiorową stanowiła dla komunistów konieczny element sprawowania i umacniania władzy. Jej narzędziem było kłamstwo – fundament totalitarnego zniewolenia.

Fałszerstwa historyczne w propagandzie nazistowskiej

Negacjonizm historyczny w odniesieniu do zbrodni nazistowskich i komunistycznych